Електронни услуги

Автоматизирана информационна система за електронни услуги на Министерство на външните работи

Лични данни се събират и обработват от Министерство на външните работи чрез тази интернет страница, единствено за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни. Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва доброволно и само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
При технически проблеми можете да сигнализирате на email адрес support.e-usluga@mfa.bg

Минимални изисквания към използваните браузъри за функциониране на системата: Microsoft Edge 44+, Google Chrome 88+, Mozilla Firefox 84+, Opera 73+, Maxthon 6+

Ръководство на потребителя Условия за подаване на заявление съгласно чл.18а от ЗБЛД